Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin
A B Č Ć D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

ZBIRKA "BRAČNO SAVJETOVALIŠTE"

Zbirka koja sadrži građu iz područja psihologije, psihoterapije i komunikacija, a riječ je o priručnoj biblioteci Bračnog savjetovališta Varaždinske biskupije. Sadrži nešto više od 200-injak naslova i kontinuirano se nadopunjuje novim naslovima.

Link 0 DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

Link 1 OADTL
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.

Izjava o pristupačnosti