A B Č Ć D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

ZBIRKA "BRAČNO SAVJETOVALIŠTE"

Zbirka koja sadrži građu iz područja psihologije, psihoterapije i komunikacija, a riječ je o priručnoj biblioteci Bračnog savjetovališta Varaždinske biskupije. Sadrži nešto više od 200-injak naslova i kontinuirano se nadopunjuje novim naslovima.

1

˝ZA˝ i ˝O˝ jednoroditeljskim obiteljima
Zagreb : Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET, 2007. -
BS ZAI z
2

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2003. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
2-18 ABE n
3

Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
33 AKR z
4

ALBISETTI, Valerio
Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 2005. -
(Biblioteka Oko tri ujutro ; knj. 20)
BS ALB r
5

ALBISETTI, Valerio
Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝, 2005. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 514)
BS ALB s
6

Zagreb : Kršćanski mirovni krug, 2007. -
(Biblioteka Kršćanski rast)
BS AND p
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 446)
BS ANG t
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet ; 2013. (Osijek : Glas Slavonije). -
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; 23)
BS ARA m
10

Zagreb : Glas Koncila, 2000. (Lukavec : Offset Markulin). -
BS ARA r
11

Osijek : Đakovačko-osječka nadbiskupija ; 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija : znakovi vremena ; 1)
BS ARA t
12

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Alea). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 342)
615.015.6 ASS o
13

Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca : Kršćanska sadašnjost, 1989. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Svijetla točka : biblioteka Provincijalata franjevaca trećoredaca ; 4)
2-475 BAD p
14

Zagreb : Glas Koncila, 1990. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
2-45 BAL k
16

BARUN, Božo
Zagreb : Hrvatski katolički zbor ˝Mi˝, 1995. (Zagreb : Grafoplast). -
(Biblioteka Duhovna kuća ; knj. 4)
BS BAR I
21

Zagreb : Hrvatska provincija Sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2008. (Zagreb : Denona). -
(Biblioteka Hrvatski Areopag ; sv. 1)
21/29 BLA s
22

BOBAN, Vjekoslav
Zagreb : DAN, 2003. -
BS BOB p
23

Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 BOJ k
25

Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003. -
(Ideje u psihoanalizi)
BS BOR h
26

Zagreb : Glas Koncila, 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 3)
173 BRA b
27

Zagreb : Glas Koncila, 2007. -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 2)
BS BRA b-rak
28

Ljubljana : Glotta Nova, 1993. -
BS BRA p
30

Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži ; 1997. (Zagreb : Tiskara Orbis). -
173 BRA u