A B C Č D E É F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z

ZBIRKA "LJUBOMIR MARAKOVIĆ"

Darovana cjelokupna osobna biblioteka književnog i kazališnog kritičara i katoličkog aktivista dr. Ljubomira Marakovića.

Dr. Ljubomir Maraković, hrvatski književni i kazališni kritičar, rođen je u Topuskom 17. lipnja 1887. godine. Nakon završene isusovačke gimnazije u Travniku, studira slavistiku i germanistiku u Beču, gdje 1909. god. i doktorirao temom o Vili Slovinki J. Barakovića. Bio je jedan od osnivača hrvatskog katoličkog pokreta te je kroz 4 godine uređivao časopis Luč. Kao gimnazijski profesor djeluje u Banjoj Luci gdje je kao profesor ostavio jak utjecaj na svoga učenika Ivana Merza. Kao profesor u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu radi od 1919. do 1945., uređuje Hrvatsku prosvjetu kroz 2 desetljeća, a od 1941. bio je urednik za film, poredbenu književnost i teoriju književnosti Hrvatske enciklopedije. Na Visokoj pedagoškoj školi u Zagrebu profesorom postaje 1944. godine, ali je već 1945. bio suspendiran kao profesor sa državnih učilišta, te 1947. osuđen i zatvoren s dvogodišnjim gubitkom političkih prava. Na Interdijecezanskoj nadbiskupskoj gimnaziji predaje od 1949. godine. 

Bio je vrlo utjecajan hrvatskih književni i kazališni kritičar te jedan od prvih filmskih kritičara u razdoblju između dva rata. Zagovarao je književnost kršćanskog katoličkog nadahnuća i isticao vrijednost katoličkih pisaca. Napisao je i objavio sljedeća djela: Nov život (1910.), Novi pripovjedači: kritičke studije i minijature(1929.), Pučka pozornica: bit i uspjesi nestručne pozornice (1929.), Hrvatska književnost 1860-1935: stilski-razvojni pregled (1936.), priredio je antologije Moderni hrvatski pripovjedači (1934.) i Hrvatska književna kritika (1935.), a posthumno mu je tiskana monografija Petar Preradović (1969.) Umro je u Zagrebu 22. veljače 1959. godine. 

1

A COLLEGE Book
New York... [at al.] : American Book Company : cop. 1949. -
(AMerican Literature Series)
6a-III-VII-4
A. G. Matoš
Zagreb : Lj. Wiesner : R. Matulić, 1934. (Zagreb : Merkantile (Jutriša i Sedmak). -
(Wiesnerova biblioteka ; knj. 1)
6b-I-II-4
3

ACHILLE-Delmas, François
Paris : Ernest Flammarion ; 1922. -
6b-II-IV-8
4

Split : [vlastita naklada], 1956. -
6a-III-IV-23
6

AKADEMIJSKA galerija Strossmayerova
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
6b-I-III-27
8

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
9

Zagreb : Hrvatsko katolički narodni savez, [1924?]. -
6b-I-II-14
10

Zagreb : ˝Hrvatska tiskara˝, 1941. -
6a-I-II-10
12

13

München : Albert Langen : Georg Müller ; 1939. -
6a-I-I-1
15

AMERICAN Life and
Wien : Verlag für Jugend und Volk ; 1957. -
6b-II-II-27
16

AN OUTLINE of American history
[Washington, D.C.? : Distributed by United States Information Service] ; 1952. -
6a-III-VII-2
20

Zagreb : Hrvatsko-slovačko društvo, 1942. -
6a-III-VI-32
21

Zagreb : Male knjižice, 1926. -
(Male knjižice ; knj. 9)
6a-III-IV-7
22

[Zagreb] : Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima, [1934.]. -
(Društvena pozornica ; sv. 10)
6a-I-II-8
U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Književna izdanja društva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
6a-V-V-32
24

U Zagrebu : [s. n.], 1901. (u Zagrebu : Dionička tiskara). -
6a-III-IV-8
26

ANTHOLOGIE des ecrivains
Istanbul : Devlet Basimevi ; 1935. -
6b-I-V-22
27

ANTHOLOGIE des écrivains
Paris : bibliothéque Larousse ; 1919. -
6b-I-VI-34
28

ANTHOLOGIE des écrivains
Paris : bibliothéque Larousse ; 1915. -
6b-I-VI-37
30

ANTHOLOGIE des poétes
Paris : Eugéne Figuére et Cie ; 1913. -
6b-I-I-47