A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
1

VJESNIK bibliotekara
1999- ; Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo
02:05 VJESN-BIB
God.1,br.1/3(1950)- .
ACTA apostolicae sedis
Citta del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, 1901. -
05 ACTAA
ANNUARIO Pontificio
Cittá del Vaticano : Libreria editrice Vaticana ; [1912] - .. -
05 ANNUA
APOSTOL Bezgrešne, list
2008- ; Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
05 APOST
God.1,br.1(1994) ; 2008,listopad- .
BETANIJA : časopis za
Zagreb : Caritas Zagrebačke nadbiskupije, 1969-. -
05 BETAN
God.1,br.2(1969)-god.2,br.5(1970) ; 1971,br.1-5 ; god.3,br.1(1972)-god.35,br.5(2
7

BIBLIJA danas, časopis
Zagreb : Kršćanska sadašnjost; 1996-. -
05 BIBLI
God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- .
BILTEN Franjevačke
Sarajevo : Franjevačka teologija, 1971-. -
05 BILTE
[God.1,br.1(1970/71)]-god.4,br.2(1973/74) ; god.20,br.1(1992/93)- .
BLAGOVEST, verski mesečnik
Beograd : Nadbiskupski ordinarijat, 1946-. -
05 BLAGO
God. 1946 (15), br. 1- . -
10

BLAŽENI Alojzije
Zagreb : Postulatura Blaženog Alojzija Stepinca, 1999-. -
05 BLAŽE
BOGOSLOVSKA smotra Ephemerides
Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Facultas theologica catholica Universitatis studiorum Zagrabiensis, 1910-. -
05 BOGOS
BOOK
Koprivnica : Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, Kristofori ; 2011-. -
05 BOOKČ
2009, br. 1. -
BRAT Franjo, list
Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2010. -
05 BRATF
God. 1 ; br. 1 (1997). -
19

CRKVA u
Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2000. -
05 CRKVA
God. 1, br. 1 (1966). -
24

DANICA : hrvatski
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1971-.
05 DANIC
1972-1987 ; god.107(1988)- .
26

DIACONVENSIA, teološki prilozi
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
05 DIACO
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema god.22,br.4=41(2014)zadnji opis prema g
27

DIJETE i društvo
2004- ; Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
05 DIJET
Vol.1,br.1(prosinac 1999)- .
DRINSKE mučenice, informativni
Zagreb : Družba Kćeri Božje ljubavi, 2008- .
05 DRINS
God. 1, br. 1 (prosinac 2008) - god. 2. br. 3 (2009); 2010, br.4-.
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.