Niemann FRANZ-JOSEF
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1988. -
(Priručnici : Biblioteka centraza koncilska istraživanja , dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ ; sv. 21)
27-1 KER n
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.