Batelja JURAJ
1

ALOJZIJE kard.
Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2019. -
27-36Stepinac,A. ALO a
8

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca ; 2017. -
2-475 BAT s-sto
12

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2007. ([Zagreb]: : Laserplus). -
27-788Augustinci BAT b
13

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2019. -
27-36Stepinac,A. BAT s-spa
16

BATELJA, Juraj
Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2008. (Zagreb : Denona). -
27-36Stepinac,A. BAT b-jas
17

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca ; 2008. (Zagreb : Denona). -
(Niz Bl. Alojzije Stepinac među narodom ; knj. 2)
27-36Stepinac,A. BAT b-laž
18

Zagreb : Postulatura blaženog Alojzija Stepinca, 2010. (Zagreb : Denona). -
2-57(497.5MarijaBistrica) BAT b
23

Zagreb : Glas Koncila, 2006. (Lukavec : Offset Markulin). -
27-36Stepinac,A. BAT e
27

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca ; 2017. (Zagreb : Denona). -
27-36Stepinac,A. BAT k
Zagreb [i.e.] Zadar : Sjemenište Zmajević ; 1991. [i.e. 1992.] (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
27-722Paljug,M. BAT m
30

Zagreb : Postulatura sluge Božjega Alojzija Stepinca ; 1997. (Zagreb : Multigraf). -
27-36Stepinac,A BAT n
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.