Battani Aniceto
1

Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝, 2010. (Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝). -
2-57(6Afrika) BAT h
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.