Autor: CRKVA u
Napredno
BOGOSLOVSKA smotra Ephemerides
Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Facultas theologica catholica Universitatis studiorum Zagrabiensis, 1910-. -
05 BOGOS
Detaljno
CRKVA i
Zagreb : Glas Koncila ; 2014. -
(Komentari glasa Koncila, knj 2)
2-9 CRK c
6

CRKVA i
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove , 1999. -
(Biblioteka Filozofski niz ; knj. 16)
2-67 CRK c
7

CRKVA i država
Sarajevo : Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 2007. -
322 CRK c
9

CRKVA redovnicima, dokumenti
Zagreb : Vijeće viših redovničkih poglavara u Jugoslaviji, Unija viših redovničkih poglavarica ; 1974. - Jugoslavije, 1974. -
27-788 CRK c(a)
11

CRKVA Sveta
Zelina : Muzej Sveti Ivan Zelina : Matica hrvatska, Ogranak, 2005. ([Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). -
27-523 CRK c-kom
13

CRKVA u
Poreč : Biskupija Porečka i Pulska ; Pazin : ˝Josip Turčinović˝, 2017. (Pazin : ˝Josip Turčinović˝). -
2-772(497.5Poreč) CRK c
15

CRKVA u
Split : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta, 2000. -
05 CRKVA
God. 1, br. 1 (1966). -
Detaljno
CRKVA u Bogišićima
Kotor : Biskupski ordinarijat ; Bogišići : Župni ured, 2005. -
27-523 CRK c-bog
18

19

CRKVA u suvremnom svijetu
Zagreb ; Novi Sad : Kršćanska sadašnjost, Agape ; [1975?]. -
(Biblioteka Niz 25 ; D)
27-752 CRK c
20

CRKVA, radni materijal
Zagreb : Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije : Kršćanska sadašnjost, 2015. -
27-752 CRK c-crk
22

DJELATNA crkva, zbornik
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Rijeka : Teologija u Rijeci ; 2008. (Varaždin : Tiskara Varteks). -
(Teološki radovi ; knj. 52)
27-722Šimunović,M. DJE d
ISUSOVAČKA crkva i samostan
Zagreb : Mladost, 1988. -
(Mala biblioteka Godišnjaka zaštite kulture Hrvatske ; prilog uz br. 13/1987)
KIII17
24

KATOLIČKA crkva
Zagreb : Mozaik knjiga, 2018. -
272(497.5) KAT k
26

KATOLIČKA Crkva u
Sarajevo : Glavni odbor za doček pape Ivana Pavla II, 1997. -
272(497.6) KAT k
KONKLAVE, kako Crkva
Split : Verbum ; 2005. (Split : Jafa print). -
(Biblioteka Fides ; 21)
272 KON k
28

KRISTOVA Crkva, kateheze
Zagreb : Katehetski centar : Glas Koncila, 1989. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
(Katehetski priručnici ; knj. 2)
27-752 KRI k-ris
29

KRŠĆANSTVO, Crkva
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila, 1999. (Lukavec : Offset Markulin). -
27-44 KRŠ k