Devetak VOJKO
1

Đakovački selci : Župski ured ; 1984. -
(Knjižnica U pravi trenutak)
2-18 DEV j-ja
2

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1995. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 279)
2-18 DEV j
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1974. -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 11)
2-56 DEV n
DEVETAK, Vojko
Zagreb : Hrvatski katolički zbor MI ; 1996. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
(Biblioteka Duhovna kuća ; knj. 5)
2-46 DEV r
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1995. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 278)
173 DEV s
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.