Green JULIEN
1

Paris : Plon ; 1927. -
6a-I-II-38
2

Paris : Librairie Plon ; 1939. -
6a-V-VI-37
3

Paris : Librairie Plon ; 1934. -
6a-IV-VI-28
4

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1979. -
(KS-romani Zrno ; kolo 1, knj. 4)
821.133.1 GRE l
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.