Lakotta CONSILIA MARIA
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1996. -
(Karitativni fond UPT ne živi čovjek samo o kruhu ; 310)
27-14 LAK č
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.