Autor: MERICI, Angela,, sancta
1

MERICI, Angela,, sancta
Zagreb : Provincijalat Sestara Uršulinki, [1985.] (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
DJE MER a
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.