Pojam: Biblioteka Historia Croatica
2

Koprivnica : Nakladna kuća ˝Dr. Feletar˝, 1996. -
(Biblioteka Historia croatica ; knj. 10)
929Crnković CRN o
4

Koprivnica : ˝Dr. Feletar˝ ; 1994. (Zaprešić : Print-Kocijančić). -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 2)
94(497.5Kunovec) FEL p
HRVATSKI nacionalni
Koprivnica : Nakladna kuća ˝Dr. Feletar˝ ; [Zagreb] : Hrvatsko društvo političkih zatvorenika ; Nova Gradiška : Matica hrvatska ; Slavonski Brod : Matica hrvatska ; 1997. (Zagreb : Multigraf).
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 12)
329 HRV h
8

KOPRIVNICA, izabrane teme
Koprivnica : Nakladna kuća Dr. Feletar ; 1997. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 6)
908(497.5Koprivnica) KOP k
9

KOPRIVNICA, izabrane teme
Koprivnica : Gradsko poglavarstvo ; Nakladna kuća Dr. Feletar ; 1995. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 6)
908(497.5Koprivnica) KOP k´95
10

OPĆINA Novigrad Podravski
Novigrad Podravski : Nakladna kuća ˝Dr. Feletar˝, 2001. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 26)
908(497.5NovigradPodravski) OPĆ o
12

Zagreb : Hrvatski zemljopis - Naklada ˝Dr. Feletar˝, 2001. (Koprivnica : Offset Bogadi). -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 27)
94(497.5Međimurje) PET n
14

PRELOG, u povodu
Prelog : Nakladna kuća ˝Dr. Feletar˝ ; 1995. (Zagreb : Tipotisak). -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 1)
908(497.5Prelog) PRE p
15

STO najljepših
Koprivnica : Nakladna kuća Dr. Feletar ; 1996. (Zagreb : Papir-grafika). -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 11)
821.163.42 STO s
16

Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta ; Samobor : Meridijani, 2018. -
(Biblioteka Povijest ; knj. 7)(Bibliotheca Historia Croatica ; knj. 85)
929 TOM s
17

ZNANSTVENI skup Nikola IV. Šubić Zrinski (2016 ; Čakovec)
Samobor : Meridijani ; Čakovec : Zrinska garda, 2017. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 81)
94(497.5) NIK n-šub
18

ZNANSTVENI skup Nikola Zrinski VII. i utvrda Novi Zrin : 350 godina (1664.-2014.) (2014 ; Donja Dubr
Samobor : Meridijani ; Zagreb : Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja ; Čakovec : Zrinska garda : Matica hrvatska, Ogranak, 2015. -
(Biblioteka Historia Croatica ; knj. 67)
94(497.5) NIK n
19

ZNANSTVENI skup Zmajskih stolova Družbe ˝Braća Hrvatskog Zmaja˝ ...(18/19 ; 2017/2017 ; Varaždin...)
Varaždin : Družba ˝Braća Hrvatskoga Zmaja˝, Zmajski stol Varaždin ; Varaždinske Toplice : Tonimir, 2018. -
(Biblioteka Acta et studia draconica. Biblioteka Historia Croatica)
930.85 ZNA Z-18/19
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.