Pojam: Biblioteka Komentari Glasa Koncila
4


2

OKOVANA Crkva u Hrvatskoj
Zagreb : Glas koncila, 2013. -
(Biblioteka Komentari Glasa Koncila ; knj. 1 ; sv. II)
2-9 OKO o
5


3

OKOVANA Crkva u Hrvatskoj
Zagreb : Glas koncila, 2013. -
(Biblioteka Komentari Glasa Koncila ; knj. 1 ; sv. III)
2-9 OKO o
6


4

OKOVANA Crkva u Hrvatskoj
Zagreb : Glas koncila, 2013. -
(Biblioteka Komentari Glasa Koncila ; knj. 1. ; sv. IV)
2-9 OKO o
7


1

OKOVANA Crkva u Hrvatskoj
Zagreb : Glas koncila, 2013. -
(Biblioteka Komentari Glasa Koncila ; knj. 1; sv. I.)
2-9 OKO o
12

OKOVANA Hrvatska
Zagreb : Glas Koncila, 2015. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Komentari Glasa Koncila, knj 3)
2-9 OKO h
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.