Pojam: Col[l]ectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe
1

APOSTOLU naroda
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila, 2009. -
(Collectanea croatico-hieronymiana de Urbe ; 8)
27-36Paulus,sanctus APO a
HOMO imago
Romae = Rim : Pontificium Collegium Croaticum sancti Hieronymi = Papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima, 1991. ([Romae] : Tipografia poliglotta Vaticana). -
(Collectanea Croatico-hieronymiana de Urbe ; 4)
JS27-722 HOM h
3

IZ naroda
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila ; 2010. -
(Collectanea croatico-hieronymiana de Urbe ; 9)
27-722 IZN i
4

PAPINSKI hrvatski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila ; 2001. (Roma : Tipolitografia 2000). -
(Collectanea croatico-hieronymiana de Urbe ; 5)
061 PAP p
5

Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za kulturologiju ; Mostar : Biskupski ordinarijat ; 2014. (Osijek : MIT dizajn studio). -
(Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe ; 14)
27-722Tomas,I. TOM p
6

Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, 2008. (Rim : Tipolitografija). -
(Collectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe ; 7)
27-523 VER k
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.