Pojam: U pravi trenutak
Đakovački Selci : Župski ured, 1991. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i
Đakovo : Karitativni fond UPt Ne živi čovjek samo o kruhu, 2006. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 154)
27-36Jeanned’Arc ABE i-2.izd
3

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2003. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
2-18 ABE n
4

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 448)
159.9 ABE n
5

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 445)
2-582 ABE o
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2005. (Đakovo : Novi Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 496)
2-187 ABE u
8

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2005. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 294)
159.9 ALB b´05
9

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1996. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 294)
159.9 ALB b
10

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2003. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 455)
159.9 ALB b-bla
11

ALBISETTI, Valerio
Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝, 2005. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 514)
BS ALB s
12

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2006. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 435)
2-548.5 AMO i
13

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i
14

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i-2.izd
15

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 446)
BS ANG t
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1994. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 243)
616 ANT s
18

Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝ ; 2003. (Osijek : V-M). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 76)
2-56 ARX s
19

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1997. (Osijek : Alea). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 342)
615.015.6 ASS o
20

Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1993. (Slavonski Brod : Plamen). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r
21

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2007. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 166)
2-582 AUC r-2.izd
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 319)
2-534.3 AUG o
Đakovo : Karitativni fond UPT ; 1994. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 242)
DJE BAK č
Đakovo : Karitativni fond UPT ; 1997. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 83)
DJE BAK p
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1999. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 373)
2-583 BAL k
28

Zagreb : Caritas, 1987. (Osijek : Litoštampa). -
(Knjižnica U pravi trenutak)
27-36KamilodeLellis,sanctus BAL k
29

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2004. (Đakovo : Novi Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 479)
2-475 BAL t
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Đakovo : Time). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 304)
2-78 BAR t