Pojam: Volumina theologica
Napredno
4

BAJSIĆ, Vjekoslav
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. -
(Volumina theologica ; sv. 24)
2-67 BAJ d
5

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1998. (Varaždin : Tiskara Varteks). -
(Volumina theologica / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 20)(Craotica ; 1)
2-67 BAJ g
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Volumina theologica / Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; sv.23)(Croatica ; 3)
2-67 BAJ ž
7

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1993. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Volumina theologica ; sv. 18)
27-31 BAL m
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2015. -
(Volumina theologica ; sv. 34)
21/29 KEM p
11

Zagreb : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića : Kršćanska sadašnjost, 2013. -
(Volumina theologica ; sv. 33)
27-788Franjevci LAZ p
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. (Zagreb : Denona). -
(Volumina theologica ; sv. 28)
2-185.5 PAS t
13

PASTORALNA teologija
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1973. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršć
2-46 PAS p-pas
14

POVIJEST teologije
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. (Zagreb : Denona). -
(Volumina theologica ; sv. 35)
2-9 POV p
15

RJEČNIK biblijske
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1969. -
(Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Krš
R2(038) RJE r
RJEČNIK biblijske
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1993. ([Zagreb : Kršćanska sadašnjost]). -
(Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Krš
R2(038) RJE r
17

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1984. (Varaždin : NIŠRO). -
(Volumina theologica : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršć
2-56 ŠAG e
18

TEOLOŠKE perspektive za
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. -
(Volumina theologica ; sv. 27)
27-1 TEO t-eol
19


1

TURČINOVIĆ, Josip
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010. -
(Volumina theologica ; sv. 31) (Croatica ; sv. 7)
27-722Turčinović, J. TUR m
20


2

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2013. -
(Volumina theologica ; sv. 32) (Croatica ; sv. 8)
27-722Turčinović, J. TUR m
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2009. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Volumina theologica ; sv. 30)
2-42 VAL d
24

VELIKA povijest
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1978. (Zagreb : Vjesnik). -
(Volumina theologica ; sv. 7). -
2-9 VEL v
26

VELIKA povijest
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. -
(Volumina theologica biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 38)
2-9 VEL v