Pojam: ATLAS-SVIJET
1

ATLAS svijeta
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. -
R912(100) ATL a-tla
ATLAS svijeta, novi
Zagreb : Sveučilišna naklada Liber ; 1978 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
R912(100) ATL a(a)
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.