Pojam: BIBLIJA-LEKSIKON
2

BIBLIJSKI leksikon [preveli
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sadašnjost˝ / sv 7)
R27-23(031) BIB b-4.izd
3

BIBLIJSKI leksikon [preveli
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1972. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sa
R27-23(031) BIB b
JERUSALEMER Bibel-lexikon
Stuttgart : Hänsler ; 1990. -
R27-23(031) JER j
5

PRAKTIČNI biblijski leksikon
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1997. -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; sv. 38)
R27-23(031) PRA p
TEME
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.