1

Kostrena : Lektira ; [Slavonski Brod] : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2014- . -
322 AKM k-bih
2

Sarajevo : Rabic, 2007. (Sarajevo : Rabic). -
27-788Franjevci ANĐ f-fra
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo: Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BAL g
5

Sarajevo : Zagreb : Svjetlo riječi, 2003. -
27-788Franjevci BAR s
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BEN l
7

Split : vlast. nakl., 1976. ([Split : ˝Slobodna Dalmacija˝]). -
821.163.42 BEZ u
8

BIJELI PUT - Bosne Srebrene glas
Zagreb : Akcija Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu, 1994. -
355(497.6) BIJ b
10

Mostar : Crkva na kamenu, 2011. (Široki Brijeg : Suton). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 121)
94(497.6) BRK d
12

CRKVA i država
Sarajevo : Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 2007. -
322 CRK c
14

Zagreb : Hrvatski institut za povijest [etc.], 1999. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica. Građa ; IV/3)
94(497.5) DIZ p
16

Zagreb : Mala ma ; 1996. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
(Hrvatska ratna proza ; knj. 1)
821.163.42 DŽA e-2.izd
17

Sarajevo : Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski ; Zagreb : Zoro, 1997. (Zagreb : Hrvatski tiskarski zavod). -
(Biblioteka Zlatna knjiga / Zoro, Zagreb ; 2)
272IohannesPaulusII,papa FIL s-vet
19

FRA Anđeo
Livno : Franjevački samostan Gorica, 2009. -
27-722Kaić,A.L. FRA f
23

Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Dom i svijet ; Sarajevo : Vrhbosanska nadbiskupija ; 2001. - nadbiskupija, 2001. (Zagreb : Gipa)
(Biblioteka Hrvatska povjesnica. Monografije i studije ; 14)
27-722Stadler,J. GRI p
26

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1990. (Bjelovar : Prosvjeta). -
(Posebna izdanja / Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb)
821.163.42 HOR k-her
27

IMA li
Sarajevo ; Baška Voda : Svjetlo riječi, 1993. (Omiš : Tipografija). -
(Knjižnica Baština ; knj. 5)
32(497.6) IMA i
28

IN HONOREM Alessandro
Zagreb : Večernji list ; Mostar : Matica hrvatska Mostar : HKD Napredak, 2012. ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). -
27-722D’Ericco,A. INH i
29

IZVJEŠĆE o siromaštvu
Sarajevo : Carotas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, 2013. -
2-463 IZV i