Pojam: CRKVA - POLITIKA
1

Sarajevo : Oslobođenje, 1986. -
27-36Stepinac,A. CVI k
3

Zagreb : Glas Koncila ; 2007. (Lukavec : Offset Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 6)
821.163.42 GRG k
4

Zagreb : Glas Koncila, 2018. -
(Biblioteka Tertium millennium ; knj. 18)
27-67 MAR n
5

Split : Verbum, 2017. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 52)
82-97 PAR o
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.