Pojam: CRKVENA GLAZBA
Napredno
2

BOŽIĆNA pjesmarica
Zagreb : Hamburg : [etc], [s.n.], 1994. -
M BOŽIĆ pje
3

BOŽIĆNE pjesme
Zagreb : Pan Music, 1995. -
(Hrvatski popularni napjevi : u obradi za klasičnu gitaru s tekstovima i pratnjom ; album 3)
M BOŽIĆ bož-zla
4

BOŽIĆNE pjesme
Zadar [etc.] : Župni ured Petrčane ; 1997. -
M BOŽIĆ bož-per
BOŽIĆNE pjesme
Zadar : Marin Mandić ; 2000. (Zagreb : STUBA). -
(Biblioteka Don Bosco : daj mi duše ; knj. 5)
M BOŽIĆ bož
6

BRAT sunce
Samobor - Tabor , Kuća susreta Tabor ; 2009. -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra-12.izd
BRAT sunce
Samobor - Tabor , Kuća susreta Tabor ; 2007. -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra-10.izd
BRAT sunce
Zagreb : Franjevački samostan ; 1995. (Zagreb : Grafoplast). -
(Biblioteka Brat Franjo : priručnici ; knj. 8)
M BRATS bra
9

Zagreb ; Đakovo : Župski ured Đakovački Selci, 1985. -
M CIPRI bož
11


2

CITHARA octochorda [urednici
Zagreb : HAZU : Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ : KBF Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatsko društvo crkvenih skladatelja, 1998. (Zaprešić : Print). -
(Djela HAZU. Razred za filološke znanosti. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju ; knj. 75 ; sv. 2)
M CITHA cit
12

CITHARA octochorda [urednici
Zagreb : HAZU : Institut za crkvenu glazbu ˝Albe Vidaković˝ : KBF Sveučilišta u Zagrebu : Hrvatsko društvo crkvenih skladatelja, 1998. (Zaprešić : Print). -
(Djela HAZU. Razred za filološke znanosti. Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju ; knj. 75 ; sv. 2)
M CITHA cit
13

CRKVENA glazba, priručnik
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1988. ([Zagreb] : Sveučilišna naklada Liber). -
(˝Sv. Cecilija˝ : priručnici)
783(075) CRK c
14

CRKVENE pjesme božićnoga
Teslić : Kat. mala knjiga, 1939. -
(Katolička mala knjiga ; sv. 14)
6b-I-I-28
15

CRKVENO pjevanje
Zagreb : Ćirilo-Metodov kor : Grkokatolička župa sv. Ćirila i Metoda, 2002. (Zagreb : Interprint). -
783 CRK c
17

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Duvno : Naša ognjišta ; 1977. -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 16)
M ĆORIĆ hrv
18

Zagreb : Kor Prvostolne crkve zagrebačke, 1997. (Zagreb : Vedograf). -
M DEMOV nap
19

Zagreb : vlast. nakl. ; 2001. ([s. l.] : Vedograf). -
783(=163.42)(091) DEM h
22

Zagreb : Kor Prvostolne crkve zagrebačke : Glas Koncila, 1999. -
M DEMOV prv
Zagreb : Kor Prvostolne Crkve Zagrebačke ; 1994. (Zagreb : ˝Šolta˝). -
M DEMOV zag
28

DOĐI, Gospodine
Varaždin : Varteks Tiskara ; 2005. (Varaždin : Tiskara Varteks). -
M DOĐIG dođ-5.izd
29

DUHOVNE pjesme
Zagreb : Pan Music, 1995. -
(Hrvatski popularni napjevi : u obradi za klasičnu gitaru s tekstovima i pratnjom ; album 4)
M DUHOV duh
DUHOVNE pjesme
Novi Sad : Savez baptističkih crkava SFRJ Jugoslavije ; 1966. -
M DUHOV pje
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.