Pojam: EKUMENIZAM-OSNOVNI POJMOVI
1

Maruševec : Adventistički teološki fakultet, 1999. (Zagreb : Grafolux). -
27-67 BEA e
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.