Pojam: HRVATSKA-KULTURNA POVIJEST-ZBORNIK
HUMANITAS et
Zagreb : Dominikanska naklada Istina : Kršćanska sadašnjost, 2009. (Zagreb : Denona). -
(Analecta Croatica chrisitana ; sv. 40)
94(497.5) HUM h
2

TKIVO kulture : zbornik
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Rijeka : Teologija u Rijeci, 2006. -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; knj. 4
27-722Hoško,F.E. TKI t
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.