Pojam: JERONIM - SVETI
Napredno
5

Split : Verbum, 2019. -
(Biblioteka Crkveni oci ; 15)
27-29 APO a(15)
6

Makarska : Služba Božja, 1995. (Omiš : Služba Božja). -
(Biblioteka Službe Božje)
27-36Hieronymus,sanctus MAN s
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.