Pojam: KALVINI
2

Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu : Glas Koncila, 2016. -
27-36MarcusCrisinus,sanctus KRA m
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.