Pojam: PASTORAL
1

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
Tomislavgrad : Naša ognjišta, 1995. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 97)
2-45 BAG o
6

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1992. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije / Kršćan
2-46 BAL p
7

Split : Verbum ; 2005. (Split : Jafra print). -
(Biblioteka Fides ; 24)
272BenedictusXVI,papa BEN b
13

Zagreb : Glas Koncila ; 2004. (Lukavec : Offset Markulin). -
(Biblioteka Teološke rasprave i komentari ; sv. 2)
2-74 BER s
15


2

Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1983. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
BEZIĆ, Živan
Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1982-1985. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
17


1

Zagreb : HKD sv. Ćirila i Metoda ; 1982. (Đakovo : Tipografija). -
2-46 BEZ p
18

BIBLIJA danas, časopis
Zagreb : Kršćanska sadašnjost; 1996-. -
05 BIBLI
God.1,br.1([1996])-god.7,br.1=23(2002) ; n.s., god.1=8,br.1(2003)- .
Detaljno
19

BISKUPSKA konferencija Jugoslavije
Zagreb : [Kršćanska sadašnjost] ; 1976. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sada
2-54 BIS p
BOGOSLOVSKA smotra Ephemerides
Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Facultas theologica catholica Universitatis studiorum Zagrabiensis, 1910-. -
05 BOGOS
Detaljno
23

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991.(Zagreb : Kršćanska sadašnjost)
(Krčki zbornik Povijesnog društva otoka Krka, Saveza povijesnih društava Hrvatske ; sv. 22. Posebno
27-722Mahnić,A BOZ b
25

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1968. -
(Dokumenti ; 19)
2-46 CHA d
26

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2009. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; 89)
2-475 CRA p
27

CRKVA i misije
Sarajevo : Zagreb : Misijska centrala, 1993. -
2-76 CRK c
28

30

Split : Crkva u svijetu, 2013. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 38)
2-46 ČON u