Pojam: POVIJEST - HRVATSKA
1

[STOTA] 100. obljetnica
Zagreb : Sestre sv. Bazilija Velikoga, 2015. (Križevci : Gravis). -
27-788Sestresv.BazilijaVelikog STO o
2

Rijeka : ˝Otokar Keršovani˝, 2004. -
(Biblioteka Svjedočanstva)
322 AKM k
3

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Posebna izdanja ; knj. 8)
32-05Draganović,K. AKM k
4

Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 18)
94(497.5) AND h
5

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Rugvica : Graforad). -
94(497.5) BAL o
8

Kloštar Ivanić : Ogranak Matice hrvatske u Kloštar Ivaniću, 2015. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza ; knj. 2)
821.163.42 BAR p
9

Kloštar Ivanić : Matica hrvatska, Ogranak, 2016. (Rugvica : Graforad). -
(Biblioteka Proza / Ogranak Matice hrvatke Kloštar Ivanić ; knj. 3)
821.163.42 BAR z-dok
10

Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1978. -
(Knjižnica studija i monografija o hrvatskoj kulturnoj baštini)
930.85 BAZ p
12

Zagreb : Školska knjiga, 2016-. -
327 BEK p
Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda : J. Berka ; 1988. (Slavonski Brod : Plamen). -
821.163.42 BER i
18

Zagreb : Naklada Jurčić, 2016. ([Zagreb] : Znanje). -
(Biblioteka Novum Organum ; knj. 3)
94(497.5) BOR n
Zagreb : Naklada ˝Matice hrvatske˝, 1886.-1888. -
6b-I-IV-6
21

U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske književnosti)
6a-V-VI-18
22

Zagreb : Matica hrvatska , 1943. -
(Suvremena knjižnica Matice hrvatske ; knj. 46)
6a-IV-IV-5
23

BUDAK, Neven
Zagreb : Večernji list, 2012. -
(Super kolekcija Večernjeg lista)
821.163.42 BUD h1-5
24

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda ; 1973. -
2-9 BUT p
30

Sarajevo : Oslobođenje, 1986. -
27-36Stepinac,A. CVI k
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.