1

Zagreb : Popularno naucna knjiznica ˝Hrv. kat. narod. saveza˝, 1924. -
6b-I-II-15
2

ANTOLOGIJA popularnih pjesama
Zagreb : Savez glazbeno-estradnih umjetnika Hrvatske ; [1993?]. -
M ANTOL ant-75
3

Zagreb : [s. n.], 1925. -
(Popularno naučna knjižnica Hrvatskog katoličkog narodnog saveza ; niz III, sv. 1)
6b-I-IV-15
6

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca ; 2017. -
2-475 BAT s-sto
9

BISKUP dr.
Pazin : ˝Josip Turčinović˝ ; [Poreč]: : Biskupija porečka i pulska, 2012. [i. e.] 2012. (Pazin : ˝Josip Turčinović˝). -
27-722Dobrila,J. BIS b
12

Zagreb : Glas Koncila, 2016. -
(Biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća ; knj. 29)
821.163.42 BRA s
13

Sarajevo : Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, 2005. -
(Edicija Ramska bašćina ; knj. 1)
72 BUG t
15

Zagreb : Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, 1990. (Jastrebarsko : Mikrotekst). -
94(497.5Požega) BUT r
17

Đakovo : Teologija ; 2001. (Osijek : Gradska tiskara)
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; knj. 1)
27-722Strossmayer,J.J ČEČ v
19

Pazin : Državni arhiv u Pazinu : Sveučilišta Jurja Dobrile ; 2015. -
(Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu ; 36)
27-722Dobrila,J. DAB s
Đakovo : Biskupski pastoralni centar đakovačke i srijemske biskupije ; Zagreb : Glas Koncila, 1993. (Zagreb : ˝Škaler˝). -
74 DEV s
21

Zagreb : Glas Koncila, 2009. (Zagreb : ITG). -
(Biblioteka Uzori vjere ; knj. 5)
27-722Haulik,J. DEŽ k
Sarajevo : Internacionalna liga humanista = International League of Humanists, 2001. (Sarajevo : Birograf). -
061 DOL o
Sarajevo : Pastoralna biblioteka ; Brajkovići : župni ured, 1982. -
(Pastoralna biblioteka ; sv. 5)
2-774(497.6Brajkovići) FIŠ ž
26

Sarajevo : Nadbiskupijski centar za pastoral mladih ˝Ivan Pavao II˝, [2015]. -
272Franciscus,papa MLA p
27

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Rim : Papinsko sveučilište Gregorijana ; 1994. (Rije
(Biblioteka Vrela i prinosi za povijest isusovačkog reda u hrvatskom narodu ; knj. 4)
27-722Mulih,J. FUČ j
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1983. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Croatica christiana - fontes / Biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost)
27-722Križanić,J. GOL j
29

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1987. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Bibliofilska izdanja ; 16. Niz Iskoni ; 3)
27-722Križanić,J. GOL k
[Zagreb?] : Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima, [19--?]. -
(Jeronimska knjižnica ; knj. 423)
6a-IV-I-28