Pojam: RUTA
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1991. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 20)
27-27 MAD a
4

Zagreb : Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca , 1980. -
(Povijest spasenja ; sv. 4)
27-27 TOM u
5

Zagreb : Provincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, 1995. -
(Povijest sapsenja ; sv. 4)
27-27 TOM u-p.izd
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.