Pojam: VJERA-ZBORNIK
1

Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Zagreb : Glas Koncila, 2012. -
(Col[l]ectanea Croatico-Hieronymiana de Urbe ; 12)
2-184 MNO m
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.