Pojam: ZAVOD SV. JERONIMA
1

ADRESAR hrvatskih
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2001. ([s. l. : s. n.]). -
(058) ADR h’01/02
2

ADRESAR studenata, svećenika
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2000. -
(058) ADR h-stu’00/01
3

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2002. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’02/03
4

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2012. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’12/13
5

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’03/04
6

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2004. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’04/05
7

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2005. ([s. l. : s. n.]). -
(058) HRV h’05/06
8

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima, 2007. -
(058) HRV h’07/08
9

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2009. -
(058) HRV h’09/10
10

HRVATSKI rimski
Rim : Papinski hrvatski zavod svetoga Jeronima ; 2013. -
(058) HRV h’13/14
11

LITURGIJSKI vodič
Rim : Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima ; 2001. -
2-28-LV LITUR pap
12

Rim : Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima ; Split : Crkva u svijetu ; 2014. -
(Zajednička izdanja / Crkva u svijetu ; 34)(Collectanea Croatico -hieronymiana de Urbe ; n. 13)
27-722Moscatello,N. VER n
13

Split : Crkva u svijetu ; Rim : Hrvatski povijesni institut, 2013. (Split : Dalmacijapapir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 37)
2-46 VER p
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.