1

ANĐELE čuvaru
Zagreb : Tomograf, [s.a.]. -
DJE ANĐ a
2

Zagreb : Katehetski salezijanski centar, 1992. -
(Biblioteka ˝Iskustva˝)
27-752 ANI v-1.izd
3

ANTONIJA i
Mostar : Crkva na kamenu, 2004. (Široki Brijeg : Hercegtisak). -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 85)
355(497.6) ANT a
7

BISKUPI Jugoslavije
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1979. -
(Dokumenti : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ˝Kršćanska sad
179 BIS u
10

BOJANKA otajstva
Zagreb : Tomograf, 2008. -
DJE BOJ o
11

Zagreb : Glas Koncila, 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 3)
173 BRA b
16

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2010. -
(Metanoja ; 180)
27-722Ceyrac,P. CEY m
Zagreb : Salezijanski provincijalat ; 1981. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
(Biblioteka Orijentacije ; sv. 1)
27-752 COL k
22

Zagreb : Salezijanski provincijalat ; 1979. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
(Biblioteka Orijentacije ; sv. 1)
27-752 COL k-1.izd
23

Split : Verbum, 2011. -
(Biblioteka obiteljsko obogaćivanje ; 1)
159.9 COR k
25

Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo [etc.], 2017. -
(Biblioteka Filozofska istraživanja ; knj. 145)
1 ĆUR k
26

DNEVNI bnoravak
Čakovec : Dnevni boravak djece ˝Dr. Antun Bogdan˝, 2016. -
2-463 DNE d
27

DOKUMENT o
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2007. (Sesvete : Grafocentar). -
(Dokumenti / Kršćanska sadašnjost ; 148)
2-188.6 DOK d
28

DOŠAŠĆE s djevojčicama
Zagreb : Nacionalna uprava papinskih misijskih djela, 2015. -
2-76 DOŠ d
29

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
27-752 DUQ k