Pojam: DOKUMENTI
ACTA apostolicae sedis
Citta del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, 1901. -
05 ACTAA
Detaljno
2

Split : Crkva u svijetu, 2003. (Split : Dalmacija papir). -
(Biblioteka Crkve u svijetu. Teologija ; 15)
2-7 ANČ n
3

Zagreb : Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, 2015. -
27-36Stepinac,A. BAT r
6

Zagreb : Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta : Kršćanska sadašnjost, 2016. -
(Biblioteka Vestigia veritatis ; knj. 2)
378 BER d
7

BIBLIJA i
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Dokumenti / Kršćanska sadašnjost ; 144)
27-31 BIB b
8

BISKUPSKA konferencija Švicarske
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1989. -
(Dokumenti ; 94)
27-31 BIS m
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1977.-. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
2-73 BRA d
13

CRKVA i mediji
Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija : Glas Koncila, 2006. -
(Biblioteka Dokumeti ; knj. 2)
2-46 CRK c-med
14

CRKVA redovnicima, dokumenti
Zagreb : Vijeće viših redovničkih poglavara u Jugoslaviji, Unija viših redovničkih poglavarica ; 1974. - Jugoslavije, 1974. -
27-788 CRK c(a)
15

CRKVENI dokumenti
Zagreb : Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara : Hrvatska unija viših redovničkih poglavarica ; 1997. (Zagreb : Kerschoffset). -
27-788 CRK c
19

DRUGA sinoda Zagrebačke nadbiskupije (2 ; 2015 ; Zagreb)
Zagreb : Nadbiskupija zagrebačka, Nadbiskupski duhovni stol, 2015. (Lukavec : Grafika Markulin). -
2-73 SIN z-dva
20

Zagreb : HKVRPP [i. e.] Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica, 2016. (Zagreb : AKD). -
(Biblioteka DokumentiHrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica ; 7)
272Franciscus,papa FRA a
21

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2019. (Zagreb : Denona). -
(Dokumenti Kršćanska sadašnjost ; 184)
272Franciscus,papa FRA c-chr
25

Zagreb : Vijeće viših redovniških poglavara u Jugoslaviji : Unija viših redovniških poglavarica u Jugoslaviji, 1973. -
27-788 GAL r
26

GOSPODIN nam
Zagreb : Južnoslavenska konferencija franjevačkih provincijala, 2006. -
(Biblioteka ˝Brat Franjo˝. Dokumenti ; knj. 44)
27-788Franjevci GOS g
28

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Dokumenti / Kršćanska sadašnjost ; 145)
272IohannesPaulusII,papa IOH e-cor
30

KATHOLISCHE Bibelföderation (Stuttgart)
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2005. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblica ; 4)
2-73 KAT s