Pojam: HRVATI
[DVADESETPET] 25 godina
Freiburg : Hrvatska katolička misija ; 1995. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
2-76(430=163.42) DVA d
2

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2010. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Posebna izdanja ; knj. 8)
32-05Draganović,K. AKM k
3

ANKETA o Martinu
Željezno : Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću = Kroatischer Kulturverein im Burgenland, 1994. -
929Meršić,M. ANK a
Zagreb : Stvarnost : Institut za migracije i narodnosti, 1991. -
(Biblioteka Memoria)
94(=163.42) ANT h
5

Split : Književni krug, 1992. -
(Biblioteka znanstvenih djela ; 59)
94(=163.42) ANT h-rva
6

Zagreb : Naklada Ljevak, 2016. -
(Biblioteka Kultura i civilizacija)
94(=163.42) ARA k
Zagreb : ˝August Šenoa˝, 1996. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
(Biblioteka Hrvatska stradanja ; knj. 1)
929Baković,A. BAK d
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo: Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BAL g
10

Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2005. -
(Biblioteka Brat Franjo. Duhovnost ; knj. 19)
2-57(33) BEN u
12

BLEIBURŠKA tragedija
München : Barcelona : Knjižnica Hrvatske revije, 1977. -
(Knjižnica Hrvatske revije; knj. 8)
355(497.5) BLE b-2.izd
13

BLEIBURŠKA tragedija
Zagreb : Knjižnica Hrvatske revije : Agencija za marketing - Azinović ; 1993. (Zagreb : Eurograf). -
(Knjižnica Hrvatske revije)
355(497.5) BLE b-3.izd.
14

Ljubuški : Općinsko vijeće : Odbor za izgradnju spomen žrtvama 2. svjetskog rata i Domovinskog rata, 1998. (Zagreb : Hrvatska tiskara). -
355(497.6) BOR s
15

Donja Lomnica : Ekološki glasnik ; Sisak : Sisačka biskupija, 2016. (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). -
(Biblioteka Hrvatski martirologij Sisačke biskupije ; knj. 3)
94(497.5) BOR z-zri
16

Donja Lomnica : Ekološki glasnik ; Sisak : Sisačka biskupija, 2013. (Donja Lomnica : Ekološki glasnik). -
(Biblioteka Hrvatski martirologij Sisačke biskupije ; knj. 2)
94(497.5) BOR z
Split : Župni ured Katedrale ;1999. (Split : Tehničar - Kopirnicentar). -
(Biblioteka Buvina / Dekanatski ured ; knj. 15)
2-76 BRA h
18

BRUNO Bušić, branitelj
Zagreb : Hrvatska uzdanica, 2001. -
32-05Bušić,B BRU b
20

BUDUĆNOST hrvatskih
Frankfurt am Main : Hrvatski dušobrižnički ured, 2006. (Zagreb : Denona). -
(Niz Diaspora Croatica = Reihe Diaspora Croatica)
2-76 BUD b
21

BUDUĆNOST iseljene
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. (Zagreb : ˝Puljko˝). -
(Biblioteka Zbornici / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb ; knj. 3)
325 BUD b
24

CRKVA i
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1982. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Znakovi i gibanja ; 21)
325 CRK c
25

Zagreb : Školska knjiga, 2004. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
929 CVR z
27

Zagreb : Golden marketing ; 1994. (Rijeka : Tiskara Rijeka). -
061 ČIZ p
28

Šibenik : Gradska knjižnica ˝Juraj Šižgorić˝, 2003. (Šibenik : Tiskara ˝Malenica˝). -
(Knjižnica Faust)
94(450) ČOR š
30

DALMATIN, Anton
Pazin : Istarsko knjiženo društvo ˝Juraj Dobrila˝ ; Buzet : Katedra Čakavskog sabora ; Željezno = Eisenstadt : Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću ; Beč = Wien : Hrvatski akademski klub, 1993. (Pazin
(Biblioteka pretisaka / Istarsko književno društvo ˝Juraj Dobrila˝, Pazin [etc.] ; knj. 6)
821.163.42 DAL p
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.