1

[TRISTOŠEZDESETPET] 365 dana
Zagreb : Naklada Benedikta, 2014. (Osijek : Gradska tikara). -
2-59 TRI i
2

1994 [TISUĆU devetsto devedeset četiri]
Citta del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, cop. 1995. ([S.l. : s.n.])-
S-ITA2 TIS t
4

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 2003. -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i-2.izd
5

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1995. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 259)
272IohannesPaulusII,papa ANG i
7

Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca : Kršćanska sadašnjost, 1989. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Svijetla točka : biblioteka Provincijalata franjevaca trećoredaca ; 4)
27-722Badurina,S. BAD p
Makarska : Franjevačka visoka bogoslovija ; 1965. -
272PaulusVI,papa BAR s
9

Split : Verbum ; 2005. (Split : Jafra print). -
(Biblioteka Fides ; 24)
272BenedictusXVI,papa BEN b
20

Split : Verbum, 2011. -
(Biblioteka Documenta magisterii ; 4)
272BenedictusXVI,papa BEN p-apa
22

Split : Verbum ; 2016. -
(Biblioteka Posebna izdanja / Verbum ; 112)
272BenedictusXVI, papa BEN p