Pojam: VJERE
2

BISKUPI Jugoslavije
Zagreb : Tajništvo Biskupske konferencije ; 1982. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-56 BIS e
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2015. -
(Teološki radovi ; sv. 78)
2-184 BOE s
4

BOG među Romima
Osijek : Izvori, 2014. -
82-97 BOG b
5

Zagreb : Naklada Ljevak, 2014. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Nar)
82-97 BYR a-bož
6

Zagreb : Novena, 2018. ([Sveti Ivan Zelina] : Tiskara Zelina). -
(Biblioteka Stella maris)
27-36EscrivádeBalaguer,J.M.sanc CAS s
7

Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak ; Cerna : Pauk, 2007. -
2-184 CIR i
DA istina
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; Mostar : Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM ; Zagreb : Biblijski institut, 2014. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Teološki radovi ; sv. 72)
27-722Dugandžić,I. DAI d
14

ĐAKOVAČKA i
Zagreb : Hrvatski državni arhiv : Kršćanska sadašnjost ; 2001. -
(Monumenta croatica Vaticana. Posebna izdanja ; 3)(Croatica christiana - fontes ; 16)
2-772(497.5Đakovo) ĐAK đ-spi
17

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2020. -
(Razgovori i svjedočanstva ; 9)(Polazišta ; sv. 84)
272Franciscus,papa FRA b-bez
20

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2002. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 424)
27-36 HER r
23

Zagreb : Teovizija ; 2015. -
(Biblioteka Pet minuta za tebe ; knj. 20)
2-184 IVA n
Zagreb : Teovizija, 2014. (Sesvete : Grafocentar). -
(Biblioteka Antropološka medicinaTeovizija ; knj. 3)
615.85 IVA i-iz
25

Močile : Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije ; 2005. -
(Biblioteka Močile)
27-722 JAN e
26

Zagreb : Hrvatska provincija Sv. Jeronima franjevaca konventualaca : Kršćanska sadašnjost, 2013. (Zagreb : Denona). -
27-1 KAR v
27

KLINIČKA smrt
Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝, 2003. (Zagreb : Apostolatski centar ˝Sav Tvoj˝). -
(Mistična svjedočanstva ; br. 1)
82-97 KLI k