Pojam: AUSTRALIJA
3

KARDINAL Kuharić
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Glas Koncila ; 2003. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Likovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; 22)
27-722Kuharić,F KAR k-an
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.