1

Mostar : Crkva na kamenu, 2013. -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 131)
2-45 ANČ č
3

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 2009. -
(Biblioteka Teologija ; 8)
2-555 ANT s
Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet ; 2013. (Osijek : Glas Slavonije). -
(Biblioteka Diacovensia. Studije ; 23)
BS ARA m
5

Zagreb : Glas Koncila, 2000. (Lukavec : Offset Markulin). -
BS ARA r
6

Osijek : Đakovačko-osječka nadbiskupija ; 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija : znakovi vremena ; 1)
BS ARA t
7

Đakovo : Đakovačko-osječka nadbiskupija, Nadbiskupski ordinarijat ; Osijek : Institut za novu evangelizaciju ˝Sv. Ivan Pavao II.˝, 2016. -
(Biblioteka Nova evangelizacija, Znakovi vremena ; 1)
2-45 ARA t
Tomislavgrad : Naša ognjišta, 1995. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 97)
2-45 BAG o
10

Zagreb : Glas Koncila, 2004. -
(Biblioteka Teološke rasprave ; sv. 1)
2-45 BAL c´04
11

BALOBAN, Josip
Zagreb : Glas Koncila, 2006. -
(Biblioteka Teološke rasprave ; sv. 1)
2-45 BAL c
12

Zagreb : Glas Koncila, 1990. (Zagreb : Zagrebačka tiskara). -
2-45 BAL k
13

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu ; 1994. (Đakovo : Verhas). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 251)
2-555 BEL p
BOGOSLOVSKA smotra Ephemerides
Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu = Facultas theologica catholica Universitatis studiorum Zagrabiensis, 1910-. -
05 BOGOS
Detaljno
18

Zagreb : Glas Koncila, 2009. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 3)
173 BRA b
19

Zagreb : Glas Koncila, 2007. -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 2)
BS BRA b-rak
20

Zagreb : Glas Koncila, 2016. -
(Biblioteka Uporišta ; knj. 8)
159 BRA p
22

Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži ; 1997. (Zagreb : Tiskara Orbis). -
173 BRA u
24

Pula : C.A.S.H., 1998. -
(Biblioteka C : ljudski potencijali)
BS BRA u
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.