Sarajevo : Svjetlost ; Zagreb : Mladost ; 1977. -
(Sabrana djela Ive Andrića / Svjetlost [i] Mladost ; knj. 9)
821.163.41 AND d
4

ANTOLOVIĆ, Josip, svećenik
Zagreb : J. Antolović, 1972. -
2-59 ANT d
5

Zagreb : J. Antolović, 1972. (Zagreb : ˝Zagreb˝). -
2-59 ANT d-vrl
6

BAGARIĆ, Ivo
Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština ; 1983. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 5)
2-475 BAG d/A
Tomislavgrad : [Naša ognjišta] ; 1997. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 109)
2-475 BAG d-ese
8

Split : List Marija ; Duvno : Naša ognjišta ; 1982. (Split : Slobodna Dalmacija). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 36)
2-475 BAG d/B
9

Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština ; 1982. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 2)
2-475 BAG d/C
10

Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština, 1982. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Svete baštine ; knj. 3)
2-475 BAG d-sve
11

Omiš [i.e.] Split : List Marija ; Duvno : Sveta baština ; 1983. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižica svete baštine ; 6)
2-475 BAG d
12

14

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2012. (Zagreb : Denona). -
(Eseji / Kršćanska sadašnjost ; sv. 36)
821.124 BAŠ d
Đakovo : Karitativni fond UPT ˝Ne živi čovjek samo o kruhu˝, 2006. -
(Knjižnica u pravi trenutak ;)
2-534.3 BEN d
18

Harmondsworth : Penguin Books Limited ; 1938. -
(Penguin Books)
6b-II-III-22
25

Romae : Pontificia Universitatia Gregoriana ; 1929. -
SG-A I 6
30

Karlovac : Nacionalno svetište sv. Josipa, 2002. -
2-28 BOŠ d-4.izd