Pojam: FRANJEVCI
1

Sarajevo : Rabic, 2006. -
27-788Franjevci ANĐ f
2

Sarajevo : Rabic, 2007. (Sarajevo : Rabic). -
27-788Franjevci ANĐ f-fra
4

ANTIQUAM fidem, radovi
Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / Glas Koncila ; knj. 7)
2-772(497.5Sisak) ANT a
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo: Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BAL g
7

Zagreb : Turistička naklada ; Livno : Franjevački samostan Gorica : Franjevački muzej i galerija Gorica, 2011. (Zagreb : Printera grupa). -
(Biblioteka Turizam i baština ; br. 81)
27-523 BAR f
8

Sarajevo : Zagreb : Svjetlo riječi, 2003. -
27-788Franjevci BAR s
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta ; 2003. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BEN l
10

Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda : Institut za kršćansku duhovnost, 1994. -
(Biblioteka Brat Franjo. Duhovnost ; knj. 8)
2-584 BEN m-mud
11

Split : Zbornik Kačić, 1995. (Split : Tehničar - Kopirni centar). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; 25)
27-788Franjevci BEZ f
12

Split : Zbornik Kačić, 1993. (Omiš : ˝Franjo Kluz˝). -
(Knjižnica Zbornika Kačić : monografije, dokumenti, građa ; br. 24)
27-788Franjevci BEZ n
14

BIOGRAFIJE bosanskih franjevaca
Zagreb : Synopsis ; Sarajevo : Synopsis : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta, 2015. -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BIO b
Sarajevo : Svjetlo riječi ; 2000. (Sarajevo : Mueller). -
(Knjižnica Baština ; knj. 8)
27-788Franjevci BLA b
Zagreb ; Sarajevo : Synopsis ; Sarajevo : Svjetlo riječi ; Tomislavgrad : Naša ognjišta; 2003. -
(Biblioteka Iz Bosne Srebrene)
27-788Franjevci BOG l
17

Zagreb : Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša : Staroslavenski institut, 2015. -
(Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia = Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 2)
27-788Franjevci BOT k
BRAT Franjo, list
Zagreb : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2010. -
05 BRATF
God. 1 ; br. 1 (1997). -
Detaljno
19

CIKOJEVIĆ, Ante
[Sarajevo] : Rabic, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
27-788Franjevci CIK n
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.