Pojam: ISLAM
1

Zagreb : Vjerska udruga Ahmadija muslimanski džamat ; 2014. (Zagreb : Magnus studio). -
28 AHM f
6

Sarajevo : Naučnoistraživački institut ˝Ibn Sina˝, 2013. -
28 AMO n
7

Zagreb : Naklada Benedikta, 2012. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
2-87 BEL v
12

Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet ; Zagreb : Glas Koncila, 2019. (Sarajevo : CPU printing). -
(Niz Varia ; 4)
27-67 BOR š
16

Zagreb : Školska knjiga, 2011. -
21/29 CVI m
19

DŽAIT, Hišam
Sarajevo : Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, 1985. (Zagreb : ˝Ognjen Prica˝). -
28 DŽA e
21

Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007. (Zagreb : Grafomark). -
(Electa)
21/29 ELL i
22

Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2003. (Zagreb : Tipotisak). -
(Biblioteka Religijski niz ; knj. 3)
21/29 ESP š
27

Zagreb : Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2003. ([s. l. : s. n.]). -
28 HAS i
29

Zagreb : Naprijed, 1989. -
(Biblioteka Religija : mistika)
2-187 HUL s