Pojam: KOMENTAR
Napredno
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1988. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 18)
27-27 ARE m
2

Zagreb : Demetra, 1999. -
(Demetra : filosofska biblioteka Dimitrije Savića. Aster)
1Leibniz BAR ž
5

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1972. -
(Metanoja ; 22 - 23)
27-27 DUD k
6

Zagreb : Teovizija ; 1996. (Zagreb : Kratis). -
(Biblioteka Duhovna misao / Teovizija, Zagreb ; knj. 9)
27-27 DUD r
7

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 2000. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Croatica / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 5)
27-27 DUD u
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2012. (Zagreb : Denona). -
(Biblica ; 15)
27-27 DUG e
9

Zagreb : Teovizija, 1996. ([Zagreb] : Kerschoffset). -
(Teološka meditacija ; knj. 2)
2-582 DUG ž
10

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblica ; 23)
27-27 DUG p-rim
11

Zagreb : Vijeće viših redovniških poglavara u Jugoslaviji : Unija viših redovniških poglavarica u Jugoslaviji, 1973. -
27-788 GAL r
12

Zagreb : Družba katoličkog apostolata ; 1981. -
27-27 HAA b
13

Beograd : Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 1929. -
6a-I-I-39