Banner
Biskupijska knjižnica Varaždin

Pojam: KONGRESI

9
000

FRANJEVCI kapucini (2013 ; Karlobag)
Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića ; Karlobag : Kapucinski samostan sv. Josipa : Općina Karlobag, 2014. (Zagreb : Denona). -
(Analecta Croatica christiana ; sv. 45)
27-788Kapucini FRA f
Dostupno
25
000

MEĐUNARODNI znanstveni simpozij Interpetacija Isusa Krista izvan kršćšanstva (2016 ; Zagreb)
Zagreb : Hrvatska Provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca : Centar ˝Hrvatski Areopag˝ Hrvatske Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2017. -
(Biblioteka Hrvatski Areopag ; sv. 7)
27-31 INT i
Dostupno