Pojam: NDH
6

Sarajevo : Oslobođenje, 1986. -
27-36Stepinac,A. CVI k
7

DOPRINOS Hrvatske pobjedi
Zagreb : Odbor za obilježavanje 50 obljetnice pobjede antif. koalicije u Europi, 1995. -
94(497.5) DOP d
8

Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2018. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Niz Drugi svjetki rat i poraće - Dokumenti ; knj. 3)
343 GEI k
9

Beograd : Službeni glasnik ; Sarajevo : Synopsis, 2012. -
(Historiae ; knj. 8)
929Goldstein,S. GOL t
10

Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2015. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica. 3, Monografije i studije ; 63)
94(497.5) GRA b-2.izd.
12

Zagreb : Sveučilišna nakl. Liber, [etc] 1977. -
(Monografije-Biografije ; knj. 5)
94(497.5) JEL u
Buenos Aires ; Zagreb : Časopis ˝Republika Hrvatska˝, 1993. (Zelina : Tiskara). -
94(497.5) KAT a
14

Zagreb : Despot infinitus : Hrvatski institut za povijest, 2014. -
(Biblioteka Hrvatska povijest / Despot infinitus)
94(497.5) KOV o
15

Zagreb : Globus, 1978. -
(Plava biblioteka)
94(497.5) KRI a
16

Zagreb : Globus, 1983. -
(Plava biblioteka)
94(497.5) KRI n-2.izd.
17

Zagreb : Globus, 1980. -
(Plava biblioteka) (Djela Bogdana Krizmana)
94(497.5) KRI p
18

Zagreb : Globus, 1986. -
(Plava biblioteka) (Djela Bogdana Krizmana)
94(497.5) KRI b
KRIZMAN, Bogdan
Zagreb : Globus, 1983-1984. (Ljubljana : Delo). -
(Plava biblioteka)
94(497.5) KRI u
22

Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2018. -
343 LEL m
23

Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1986. -
(Biblioteka Tajne sile)
821.163.41 LIČ d-dos
24

Zagreb : Školska knjiga, 2017. -
1(091) MAC f
25

Zagreb : Naklada Pavičić, 1994. -
(Biblioteka hrvatske povijesti)
94(497.5) MAT p-kra
26

Zagreb : Naklada Pavičić, 2002. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblioteka hrvatske povijesti)
94(497.5) MAT p-2.izd
27

NJEMAČKA obavještajna
Zagreb : [s.n.], [2011?]. -
(Biblioteka Večernji edicija)
94(497.5) NJE o
29

Zagreb : Naklada Starčević, 1996. -
32-05Pavelić,A PAV d-I
30

[s.l.] : Vratna gora, cop. 1998. -
(Niz Domovina-Djela dra Ante Pavelića)
32-05Pavelić,A PAV d-II
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.