Pojam: PREVENCIJA
Napredno
1

ADRESAR ustanova,
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 ADR a
2

ANONIMNI alkoholičari,
New York City : Alcoholics anonymous world services, 1998. -
615.015.6 ANO a
4

Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. (Zagreb : Intergrafika - TTŽ). -
364 BOJ k
DROGA, od beznađa
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove ; 1993. (Zagreb : Tipotisak). -
(Biblioteka Bioetika / Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb ; knj. 9)
615.015.6 DRO d
7

GODIŠNJI pastoralni skup (2015 ; Kaštel štafilić)
Frankfurt am Main : Hrvatski dušobrižnički ured, 2016. (Zagreb : Denona) -
(Diaspora Croatica, knj. 23)
2-46 GOD v
8

Đakovo : Katolički bogoslovni fakultet, 2014. -
Biblioteka Diacovensia. Studije ; 24
159.9 JAK s
Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1995. (Osijek : Gradska tiskara). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 269)
159.9 MEV i-mam
10

NACIONALNA strategija
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske, 2011. -
364 NAC n
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2006. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
2-78 PIC p
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.