Pojam: SREDNJI VIJEK
1

Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001. -
(Kulturno-povijesni vodič ; 16)
904 ANČ l
8

Zagreb : Naklada Breza, 2015. ([s. l. : s. n.]). -
(Biblioteka Phos ; knj. 29)
14 ĆUK i
10

Zagreb : Grafički zavod Hrvatske : Kršćanska sadašnjost, 1982. -
73 EKL g
11

ERNEČIĆ, Dražen
Koprivnica : Muzej grada Koprivnica, 2000. -
94(497.5Koprivnica) ERN i
12

FISKOVIĆ, Igor
Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016. (Zagreb : Denona). -
(Studije DPUH ; 2)
726 FIS s
13

Zagreb : Golden marketing, 1998. -
(Biblioteka Povijesna istraživanja)
929.6 GUL h
18

21

HRVATSKA književnost srednjega
Zagreb : Matica hrvatska : Zora ; 1969. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; 1)
821.163.42 HRV h-sre
22

Zagreb : Naprijed, 1991. -
(Kultura i civilizacija)
930.85 HUI j
23

ILUSTRIRANA povijest Crkve
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; [1982] (Kranj : Gorenjski tisk). -
DJE ILU i
24

ILUSTRIRANA povijest Crkve
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; [1982] (Kranj : Gorenjski tisk). -
DJE ILU i
28

Mostar : Crkva na kamenu, 2015. -
(Biblioteka Crkve na kamenu ; knj. 140)
94(497.6) KOR r
29

Đakovo : Karitativni fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 1996. (Đakovo : Tipografija). -
(Knjižnica U pravi trenutak ; 290)
27-788Dominikanci KRA d
KRBAVSKA biskupija
Rijeka : Visoka bogoslovska škola ; Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1988. (Pazin : Istratisak). -
(Analecta Croatica christiana : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informa
2-772(497.5Krbava) KRB k