Pojam: (041)2 KAR k-kar
1

KARDINAL Alojzije Stepinac
Krašić : Župni ured Presvetog Trojstva ; [s.a.]. -
(041)2 KAR k-kar
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.