Pojam: 05 ACTAA
Napredno
ACTA apostolicae sedis
Citta del Vaticano : Libreria editrice Vaticana, 1901. -
05 ACTAA
Detaljno
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.