Pojam: 2-58-2 EVE o
1

Zagreb : Apostolatski centar Sav Tvoj, 2006. (Zagreb : Apostolatski centar Sav Tvoj). -
(Ljubav i žrtva ; br. 29)
2-58-2 EVE o
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.