Pojam: 6a-III-VI-2
3

COLONNA, Vittoria
Milano : Sonzogno ; 1930. -
(Biblioteca Classica Economica)
6a-III-VI-24
4

GLIGORIĆ, Dalibor
Beograd : Prosveta ; 1954. -
6a-III-VI-25
5

HERBERT, M.
Ravensburg : Friedrich Alber ; [1910]. -
(Gralbücherei ; Band 17.)
6a-III-VI-29
7

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1911. -
(Gralbücherei ; Band 18-19.)
6a-III-VI-20
8

Ravensburg : Friedrich Alber ; 1908. -
(Gralbücherei ; Band 3.)
6a-III-VI-28
9

München : Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet, 1929. -
6a-III-VI-21
11

TRAJKOVIĆ, Nikola
Beograd : Izdavačka knjižarnica Gece Kona ; 1931. -
6a-III-VI-27
DIGITAL VATICAN LIBRARY - DIGITALNA VATIKANSKA KNJIŽNICA

Digital Vatican Library omogućuje pristup digitaliziranim zbirkama Vatikanske knjižnice.

OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.